30-07-2021 ਫਾਈਨਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਦਾਖਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Privacy Policy

  • The online mode of application for admission intends to collect bio data related to contact information, qualifications, demographic information and other information relevant to admissions of the aspiring candidates who are interested in seeking admissions to various courses.
  • The data is used honourably for compiling comparative merit for admission. Later on a data repository is created of all admitted candidates to be used by college office, for onward submission to university for registation and or examination purpose and different departments of the college, Library and other internal record keeping purposes.
  • Govt. College Malerkotla will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so.

Other Information

  • For any queries / guidelines candidates may drop us an e-Mail on gcmalerkotla@gmail.com
  • Candidates must mention their Applicant ID, Registered Name, Father's Name, Mother's Name, Date of Birth & Mobile No/E-Mail ID in their mails.
  • Best viewed with Google Chrome 70+
  • © Copyright 2018 - Government College Malerkotla, Punjab (INDIA). All rights reserved. www.gcmalerkotla.in
  • View our Privacy Policy and Disclaimer and Refund Policy.

Last Update :