30-07-2021 ਫਾਈਨਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਦਾਖਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Other Information

  • For any queries / guidelines candidates may drop us an e-Mail on gcmalerkotla@gmail.com
  • Candidates must mention their Applicant ID, Registered Name, Father's Name, Mother's Name, Date of Birth & Mobile No/E-Mail ID in their mails.
  • Best viewed with Google Chrome 70+
  • © Copyright 2018 - Government College Malerkotla, Punjab (INDIA). All rights reserved. www.gcmalerkotla.in
  • View our Privacy Policy and Disclaimer and Refund Policy.

Last Update :